ORDER
FREE DELIVERY IN DISCREET PACKAGES
Customer Service header.tel

FAQ

Question : "What is Viril Booster ?" faq.rep1_gg Question : "How does it work ?" faq.rep2_gg Question : "Tell me more about Male Perf™ capsules" Answer: Male Perf™ capsules were designed in France and are exclusively offered as part of the Viril Booster program. These capsules are composed of the natural ingredients that appear to be the most effective in terms of sexual performance, and more particularly to boost the libido, endurance and physical performance:

· arginine
· ginkgo biloba
· muira puama
· ginseng

In addition, they contain the following nutrients and supplements:

· zinc
· cinnamon
· ginger
· vitamins
Question : "How do I receive Male Perf™ capsules?" Answer: Your boxes of Male Perf™ included in the Viril Booster program will arrive by carrier in a discreet and secure envelope. Question : "How often do I take the capsules?" Answer: A box of Male Perf™ contains 60 capsules for one month. It is recommended to take 2 capsules per day, every day. Question : "Can the capsules be dangerous for my health?" faq.rep6_gg faq.q7_gg faq.rep7_gg faq.q8_gg faq.rep8_gg faq.q9_gg faq.rep9_gg Question : "How can I contact you ?" Answer: By E-mail : support@virilbooster.com
Ten produkt nie jest lekiem, nie ma skutków ubocznych i nie wymaga przepisania przez lekarza. Jest to suplement diety nie zawierający składników aktywnych.
Uzyskane rezultaty mogą się różnić. Deklaracje te nie zostały zweryfikowane przez instytucję medyczną.
Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania wszelkiego rodzaju dolegliwościom.
Podane sugestie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. Nie należy wykorzystywać naszych sugestii do diagnozowania czy leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych.
Ilustracje i zdjęcia mają charakter pozaumowny.
DMCA.com Protection Status